Nieuwe naam, zelfde service

Posted on 30 december, 202030 december, 2020Categories Blog, Communicatie, ZakelijkTags , , , , ,

Het is zover: onze nieuwe naam en branding zijn een feit! Vanaf nu heet communicatiebureau Déesse officieel Eloquentia. Een naam die beter aansluit bij wat we doen: tolken en vertalen. Vorig jaar kondigden we al aan dat we een gespecialiseerde afdeling opgericht hadden voor vertaal- en tolkopdrachten met als thema sociaal overleg en HR.

Omdat onze expertise daarin alleen nog maar gegroeid is, besloten we uiteindelijk om ons ook zo op de markt te positioneren. Eloquentia is niet langer de naam van één afdeling, maar vanaf nu de algemene naam van ons vertaal- en tolkbureau.

Eloquentia betekent “de vorm van welsprekendheid die gericht is op de praktijk, de mondelinge overdracht van teksten”. Onze focus blijft dus nog steeds liggen op tolken en vertalen, maar we spitsen ons voortaan vooral toe op onze specialisatie, namelijk human resources en sociaal overleg. Uiteraard kunt u ook nog steeds voor andere thema’s bij ons terecht. Zoals steeds plaatsen we bij Eloquentia de juiste persoon op de juiste opdracht.

Bij deze nieuwe naam hoort ook een nieuw logo, een nieuwe branding, een nieuwe website en dus ook nieuwe e-mailadressen. Dat is trouwens het enige dat voor u als klant verandert. Onze missie blijft nog altijd dezelfde: meertaligheid bieden met het comfort van eentaligheid.

We blijven daarbij geloven dat dialoog belangrijk is, onafhankelijk van welke talen gebruikt worden tijdens die dialoog.

Kortom, wil u iets laten vertalen of organiseert u een (online) conferentie of vergadering die u simultaan wil laten tolken? Bel ons gerust op voor geheel vrijblijvend advies.

Heb je het online vergaderen al in de vingers?

Posted on 11 mei, 202024 november, 2020Categories Banner, Communicatie, ZakelijkTags , , , , , ,

Heb je het online vergaderen al in de vingers?

De coronamaatregelen worden geleidelijk aan versoepeld, maar in de afgelopen twee maand ontstond toch een nieuw normaal: het online vergaderen.

Vele organisaties werden een tweetal maanden geleden in snelheid gepakt. In een mum van tijd vergrendelden onze regeringen het land. Bedrijven die open mochten blijven, moesten zo veel mogelijk overschakelen op telewerk. Voor Déesse en Eloquentia geen probleem: onze bedrijfsvoering is al sinds jaar en dag voorzien op telewerk. Andere bedrijven hadden er wel een vette kluif aan.

Continue reading “Heb je het online vergaderen al in de vingers?”

Goud voor overleg

Posted on 11 december, 201824 november, 2020Categories Communicatie, Tolken, VertalenTags , , , , , , , ,

Goud voor overleg : een boeiende sessie van de Social Academy (powered by VBO and SD Worx)

Omdat Déesse zich de afgelopen jaren deels heeft toegespitst op tolk- en vertaalopdrachten in het kader van het sociaal overleg, vinden we het belangrijk om de vinger aan de pols te houden van de markt. Zou er een betere gelegenheid zijn om ons onder te dompelen in wat werkgevers daarin bezighoudt, dan de slotsessie van de Social Academy? We dachten van niet, dus was ik van de partij.

“Goud voor overleg”, een veelbelovende titel. Continue reading “Goud voor overleg”

Tweetalige woordenlijst voor het sociaal overleg – ONLINE!

Posted on 20 januari, 201715 januari, 2020Categories Tolken, VertalenTags , ,

[Pour la version en français, cliquez ici.]

De Tweetalige Woordenlijst voor het sociaal overleg van Déesse en Social Dialogue Network is vanaf nu online te raadplegen. Een gratis service die Déesse u aanbiedt.

Continue reading “Tweetalige woordenlijst voor het sociaal overleg – ONLINE!”

Meertalig sociaal overleg

Posted on 25 mei, 201619 januari, 2017Categories TolkenTags , ,

[Lisez notre traduction française ici.]

De sociale verkiezingen 2016 zijn achter de rug. Overal in België gonst het nu van de bedrijvigheid bij de hr-diensten van bedrijven die meer dan 50 werknemers tellen. De stemresultaten moeten worden geanalyseerd, de verkozenen moeten worden bekendgemaakt en het sociaal overleg in het kader van een comité voor de preventie en bescherming op het werk (cpbw of kortweg comité) en/of van een ondernemingsraad (or) moet worden opgestart. Geen gemakkelijke klus, aangezien de procedures heel strikt zijn en een hele goede communicatie vergen vanwege de directies. En laat net dat bij veel bedrijven jammer genoeg een heikel punt zijn. Des te meer wanneer die communicatie in meer dan één taal verloopt.

Elk bedrijf heeft zijn eigen geplogenheden en gebruiken, maar sociale verkiezingen kunnen wel een grote ommezwaai betekenen in ‘de manier van doen’. Als je als bedrijf een drempel overschrijdt (50 of 100 werknemers in dienst), dan moet je het sociaal overleg plots officialiseren in een comité of ondernemingsraad. Waar werknemers plots vertegenwoordigers hebben als spreekbuis en minder rechtstreeks contact hebben met het hogere management. En waar directies moeten spreken met diezelfde beperkte groep van werknemersafgevaardigden, die namens zijn basis spreekt. Het is vaak aanpassen aan die nieuwe vorm van sociaal overleg, wennen aan de procedures, wennen aan elkaar ook, maar alles staat of valt bij een vlotte (meertalige) communicatie.

Déesse biedt (nog) geen advies bij sociaal overleg an sich, maar helpt haar klanten om de meertaligheid van die vergaderingen in goede banen te leiden. De tolken van Déesse kennen immers het klappen van de zweep en worden vaak ingeschakeld om syndicale vergaderingen simultaan te tolken. Onderschat niet welke impact simultaantolken onrechtstreeks kunnen hebben op de kwaliteit van het sociaal overleg, wanneer niet iedereen in de vergadering elkaars taal voldoende machtig is. Met degelijke tolken die voor een correcte en vooral genuanceerde simultane vertolking zorgen van wat er is gezegd, vermijdt u dat afgevaardigden (zowel van de werkgeverszijde als van de werknemerszijde) verplicht in een andere taal dan hun moedertaal moeten spreken over soms gevoelige en soms explosieve onderwerpen en net daarom per ongeluk het overleg doen stranden. Door te investeren in een degelijke simultane vertolking van het sociaal overleg vermijdt u dat onderhandelingen afspringen wegens foute formuleringen of misverstanden die door onvoldoende talenkennis worden veroorzaakt. Schoenmaker, blijf bij je leest. Directies weten zeker en vast hoe ze hun bedrijf moeten leiden. Werknemers en hun afgevaardigden weten zeker en vast hoe ze hun respectievelijke baan goed moeten uitvoeren. Onze simultaantolken weten zeker en vast hoe ze uw woorden op dezelfde manier moeten laten overkomen in een andere taal.

 

De tolken van Déesse staan klaar om u vrijblijvend te adviseren. Onze contactgegevens staan onderaan de pagina.