Goud voor overleg

Goud voor overleg : een boeiende sessie van de Social Academy (powered by VBO and SD Worx)

Omdat Déesse zich de afgelopen jaren deels heeft toegespitst op tolk- en vertaalopdrachten in het kader van het sociaal overleg, vinden we het belangrijk om de vinger aan de pols te houden van de markt. Zou er een betere gelegenheid zijn om ons onder te dompelen in wat werkgevers daarin bezighoudt, dan de slotsessie van de Social Academy? We dachten van niet, dus was ik van de partij.

“Goud voor overleg”, een veelbelovende titel. En de sessie maakte die belofte helemaal waar. De bijdragen van keynotes Jacques Borlée (ESA) en Eddy Annys (Randstad) belichtten het vraagstuk vanuit een originele invalshoek: topsport. Elk op hun manier en vanuit hun eigen ervaringen legden ze de nadruk op de menselijke factor. Niet dat een “technische” voorbereiding overbodig zou zijn, maar veeleer legden ze beiden de nadruk op het feit dat de mentale weerbaarheid, de trots, het positieve denken van cruciaal belang zijn om het best mogelijke resultaat neer te zetten. Hoe goed je “technische” voorbereiding ook is, als op het “moment suprême” de “positieve flow” zoek is, dan verkrijg je alsnog een ontgoochelend resultaat. Centraal daarbij staat de gemoedstoestand van de persoon: kalmte alleen kan u redden.

Het interview met Minister Kris Peeters bevestigde wat de twee keynotes stelden. In het vraaggesprek kwam ook het nationale overleg en de rol van de sociale partners en de overheid aan bod. De Minister sneed enkele fundamentele punten aan. Voer genoeg om tijdens de receptie achteraf rond een glaasje en een hapje over te debatteren.

Déesse en sociaal overleg

Nu vraagt u zich wellicht af op welke manier dit alles bijdraagt aan het werk dat we bij Déesse verrichten. Is dat geen ver-van-mijn-bed-show voor een vierkoppige kmo, waar alles op vandaag soepel draait dankzij korte communicatielijnen en een efficiënte organisatie, en waar enkel informeel sociaal overleg wordt gepleegd?

Wel, dankzij deze sessie van de Social Academy besef ik eens te meer de waarde van de context waarin wij werken binnen Déesse: die korte communicatielijnen en de efficiënte organisatie zorgen dag na dag voor de onontbeerlijke basis van kalmte, waardoor onze tolken en vertalers topprestaties kunnen neerzetten. Bovendien blijft verkeersstress tot een minimum beperkt, omdat we grotendeels van thuis uit werken.

Daarbovenop bevestigden de sprekers voor mij de waarde van onze rol als tolk- en vertaalbureau binnen het sociaal overleg. Toegegeven, zoals Monica De Jonghe (directeur-generaal bij het VBO) mij na afloop toevertrouwde: er is op vandaag bij een aantal partners in het sociaal overleg voldoende kennis van de beide landstalen om hen toe te laten onderhandelingen te voeren zonder de ondersteuning van tolken.

Niettemin stellen wij als bureau vast dat in sommige organisaties de taal toch nog een barrière vormt voor de onderhandelingspartners. Vooral als het gaat om gevoelige thema’s waarbij details een prominente rol kunnen spelen, neemt het voor de onderhandelingspartners een deel stress weg als ze in hun eigen taal kunnen spreken en luisteren.

Het sociaal overleg heeft er alle belang bij dat de partners zich op de inhoud kunnen focussen. Onze tolken dragen daar dag na dag aan bij. Om het te hertalen met de woorden van de keynotes: ze dragen bij aan de onontbeerlijke kalmte die de sociale partners toelaat een topprestatie neer te zetten.

Kalmte en… trots

Graag sluit ik af met een cruciaal element dat Jacques Borlée aanreikte: trots. Trots zijn op wat je neerzet, inspireert je dag na dag, en brengt je mee in de onontbeerlijke positieve flow. En dat kan ik bevestigen: ik ben persoonlijk apetrots op wat we met Déesse neerzetten.

Wilt u ook ontdekken hoe onze tolken op uw overleg het verschil kunnen maken? Contacteer ons dan voor een offerte op maat.

Marie Hélène de Cannière

Author: Marie Hélène de Cannière

Marie Hélène werkt bij Eloquentia als tolk, vertaalster en Business Developer. Ze heeft een Master in Vertaalkunde, een MBA in Marketing Management, een doctoraat in TEW en een postgraduaat conferentietolken.