om niet voor Eloquentia te kiezen!

Reden 1: kies niet voor Eloquentia als het voor u al goed genoeg is als de tolken er een slag in kunnen slaan.

U verwacht namelijk niet dat de tolken ook uw vakjargon beheersen. Dat krijgen ze toch niet voor elkaar. En dan nog in verschillende talen. Dat ze de boodschap van de sprekers maar ongeveer verwoord krijgen, dat is nu eenmaal zo. Dat neemt u erbij, omdat het niet anders kan. Tja, dan heeft u eigenlijk de professionele tolken van Eloquentia niet nodig.

Want de tolken van Eloquentia zijn stuk voor stuk professioneel geschoold. Ook boodschappen met vakjargon wensen zij correct over te brengen. Daartoe dient hun grondige voorbereiding op elke opdracht. Elk document dat u ter beschikking kan stellen, zal van belang zijn voor de tolken om zich het vakjargon vooraf eigen te maken. Zijn die documenten niet voorhanden, dan zullen de tolken termenbanken en andere bronnen raadplegen.

Wenst u toch een beroep te doen op tolken die er prat op gaan dat ze zich grondig voorbereiden op elke tolkopdracht?

Vraag dan alvast een offerte aan, per mail of per telefoon (+32 (0) 472 76 54 55).

Reden 2: kies niet voor Eloquentia als u met één tolk toch meer dan genoeg heeft.

Zolang u maar de tolk vindt die de talen beheerst die u nodig heeft, dan is de kous toch af? Waarom zou u meerdere tolken nodig hebben? Zeker als het maar om één taal gaat. Die éne tolk kan dat toch allemaal voor zijn rekening nemen? Tja, dan kunt u niet rekenen op de volgehouden prestatie en de kwaliteit in elke taal waar Eloquentia voor staat.

Want Eloquentia houdt eraan ervoor te zorgen dat u als klant kunt rekenen op topkwaliteit van het tolkwerk, in elke taal en van het begin van uw evenement of vergadering tot het einde. Om dat te garanderen, zullen we doorgaans per taal twee tolken inzetten. Tolken leveren namelijk zo’n intense inspanning dat de ze elkaar in principe om het half uur aflossen. Daarna worden ze door een collega afgelost. En zo weet u dat uw evenement of vergadering van het begin tot het einde met dezelfde juistheid wordt getolkt.

Rekent u toch liever op kwaliteitsvol tolkwerk, van de eerste tot de laatste minuut?

Vraag dan alvast een offerte aan, per mail of per telefoon (+32 (0) 472 76 54 55).

Reden 3: kies niet voor Eloquentia als voorbereiding voor u tijdverlies is, en u ziet ter plekke wel hoe u het tolkwerk organiseert.

Alles vooraf tot in de puntjes regelen, is volgens u onbegonnen werk. Hoe u het concreet aanpakt, dat ziet u op het moment zelf wel. Er is aan alles wel een mouw te passen. Tja, dan zal de voorbereiding die Eloquentia u voorstelt, niet van pas komen.

Want bij Eloquentia weten we uit ervaring dat improviseren tijdens uw vergadering of evenement uit den boze is. Wij bekijken op voorhand en samen met u hoeveel tolken u precies nodig heeft, hoe uw publiek samengesteld is, welk materiaal er ter plekke voorhanden is en welk materiaal wij eventueel moeten aanbieden. Omdat we er dan zeker van kunnen zijn dat al uw toehoorders even vlot uw boodschap kunnen volgen.

Wilt u toch graag dat alle praktische en technische aspecten van uw vergadering of evenement tot in de puntjes voorbereid zijn?

Vraag dan alvast een offerte aan, per mail of per telefoon (+32 (0) 472 76 54 55).