Meertalig sociaal overleg in de toekomst: hoe ziet dat eruit?

Terug naar "normaal" overleg? Enkel online? Enkel On-site? Of een mengvorm?

Het afgelopen jaar heeft ieder van ons op werkvlak flink wat uitdagingen voor de kiezen gekregen. Telewerken werd voor velen de nieuwe norm. Bij Eloquentia zat dit al goed ingebakken, maar ook wij moesten flexibel zijn en hebben nieuwe terreinen verkend. Zo werden wij plots verplicht om te tolken op afstand tijdens virtuele vergaderingen. Dat vroeg om andere hulpmiddelen dan de technische uitrusting die we anders gebruiken. Daarnaast kon onze maandelijkse samenwerkdag niet meer fysiek plaatsvinden. Omdat we belang hechten aan een goeie samenhang van het team, zochten en vonden we ook daar een andere oplossing voor.

Kortom: niemand ontsnapte eraan. We merkten zo ook dat onze klanten creativiteit aan de dag hebben moeten leggen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. En ook u heeft ongetwijfeld het hoofd moeten bieden aan enkele (stevige) uitdagingen.

Nu we stilaan evolueren naar een soort post-coronatijdperk, richten we onze blik op de toekomst en stellen we ons de volgende vraag: hoe kunnen we blijven inspelen op de noden van onze klanten? Wat vormt hun volgende uitdaging? Aangezien wij ons specialiseren in HR en sociaal overleg, nodigen we u uit om even stil te staan bij de volgende vraag: welke ambitie koestert u voor uw sociaal overleg na corona? En welke vorm van sociaal overleg past daar het beste bij?

Kiest u ervoor om opnieuw volledig fysiek te vergaderen, gaat u volledig digitaal verder of zoekt u een hybride oplossing? Dit laatste kan betekenen dat deelnemers aan vergaderingen deels fysiek en deels digitaal aanwezig zijn, maar ook dat sommige vergaderingen fysiek en andere digitaal worden georganiseerd, al dan niet volgens een vooropgesteld stramien.

De uitdaging van meertalig sociaal overleg blijft onveranderd: een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemers bevorderen, waarbij de kernthema’s van elk sociaaloverlegorgaan grondig kunnen worden besproken. In onze ervaring maken tolken een verschil om dit zo soepel en dynamisch mogelijk te laten verlopen, zowel fysiek als digitaal.

Uiteraard bekijken we graag voor u hoe we u kunnen ontzorgen, rekening houdend met de vorm die uw sociaal overleg aanneemt.

De belangrijkste vraag wordt dus: hoe ziet u het meertalige sociaal overleg binnen uw organisatie post-corona? We zijn benieuwd naar de uitdagingen die u morgen in dit kader wil aangaan en staan voor u klaar om u professioneel advies te geven bij de taalkundige omkadering ervan.

Marie Hélène de Cannière

Author: Marie Hélène de Cannière

Marie Hélène werkt bij Eloquentia als tolk, vertaalster en Business Developer. Ze heeft een Master in Vertaalkunde, een MBA in Marketing Management, een doctoraat in TEW en een postgraduaat conferentietolken.