Terug naar “normaal”?

Terug naar "normaal" overleg? Enkel online? Enkel On-site? Of een mengvorm?

Tijdens de zomermaanden kwam er een kentering naar weer meer on-site (sociaal) overleg. We zijn niet rouwig om deze terugkeer naar “normaal”. Als conferentietolken hebben we onze cabine toch wel gemist, om eerlijk te zijn, hoewel we wel vaker (alleen) online hebben getolkt vanuit onze eigen cabine op kantoor. Deze overgangsperiode lijkt ons het uitgelezen moment om terug te blikken op de leerlessen die we kunnen trekken uit anderhalf jaar beperkende maatregelen, maar ook om vooruit te blikken naar wat we als meerwaarde meenemen voor de toekomst.

Sinds het begin van de pandemie publiceerden we op onze blog maar liefst tien artikels die op de één of andere manier het onderwerp “online vergaderen (met simultaantolken)” aansneden. In tijden van lockdown en sociale distantiëring zochten wij net zoals velen immers naar online oplossingen om een zekere continuïteit in onze business te garanderen.

Leerlessen uit anderhalf jaar beperkende maatregelen

Het Eloquentia-team heeft van bij de start van de beperkende maatregelen heel sterk een beroep kunnen doen op de natuurlijke ervaring die we hebben met telewerken. Voor ons was dat namelijk precorona al de norm. Toch heeft de invoering van de coronamaatregelen ons stevig uitgedaagd.

Veerkracht

Hoeft het nog gezegd, eigenlijk? Zowat iedereen heeft in het werkveld getuigd van veerkracht. Plots werden we geconfronteerd met een ongeziene context, maar heel snel werd er met oplossingen geëxperimenteerd die gaandeweg konden worden verfijnd.

Digitale geletterdheid

Bij de razendsnelle overgang van de “echte” wereld naar een afstandswereld met veel meer of enkel nog online ontmoetingen, speelde de uitrusting vanzelfsprekend een cruciale rol: beschikten alle deelnemers over een laptop, liefst met bijhorende headset met micro voor meer comfort, voldeed de beschikbare internetverbinding, was de nodige software geïnstalleerd? Maar ook de digitale geletterdheid was van belang: de één kon al sneller schakelen naar de afstandsrealiteit dan de ander.

Binnen het sociaal overleg stelden we vast hoe de sociale partners waar nodig in versneld tempo uitgerust werden met een laptop en/of smartphone en er de mogelijkheden van verkenden. Ook al gooide de techniek wel eens roet in het eten, het overleg hield stand. Voor online ondersteuning met consecutief of simultaantolken konden onze klanten op ons rekenen.

Nu die middelen en ervaring een feit zijn, zal de toekomst uitwijzen hoe die in een normalere context optimaal kunnen worden ingezet.

Opnieuw on-site vergaderen

De versoepelingen van de voorbije weken laten weer toe om on-site of op locatie te vergaderen. Gevoelige of ingewikkelde materie werd wel eens uitgesteld tot dit langverwachte moment, en terecht. Dergelijke besprekingen zouden op afstand te moeizaam verlopen en nog meer te lijden hebben onder de eventuele technische storingen van een online vergadering.

Een bijeenkomst in levende lijve geeft bovendien ruimte aan informele contacten. Het canvas van menselijke interacties tussen de sociale partners kan weer versterkt worden rond een kopje koffie of thee en aan de lunchtafel. Het haalt meer dan eens de druk van de ketel, zeker wanneer de gemoederen hoog oplopen.

Blik op morgen

We stellen vast dat heel wat bedrijven het online vergaderen even voor bekeken willen houden. Voorlopig lijkt het on-site vergaderen stevig in het voordeel. Toch moeten we het kind niet met het badwater weggooien. Nieuwe, hybride formules kunnen uitgewerkt worden waarbij het beste van beide benaderingen voluit wordt benut. Daarbij moeten tal van parameters afgewogen worden: het overleg zelf (thema, duur, frequentie), de deelnemers (hoeveel, van waar komen ze, andere taken en afspraken) en de locatie.

Wat ook de noden zijn, we maken ons sterk dat we voor elke formule de gepaste omkadering kunnen bieden. Wij kijken er alvast naar uit om samen met onze klanten de beste formule uit te werken voor elke gelegenheid. Contacteer ons gerust indien u met ons de juiste mix op punt wil zetten voor uw meertalig sociaal overleg.

Marie Hélène de Cannière

Author: Marie Hélène de Cannière

Marie Hélène werkt bij Eloquentia als tolk, vertaalster en Business Developer. Ze heeft een Master in Vertaalkunde, een MBA in Marketing Management, een doctoraat in TEW en een postgraduaat conferentietolken.