Een kwalitatieve vertaling? De juiste tools!

Déesse doet steevast een beroep op de aanpak die – naar onze bescheiden mening – in al onze opdrachten het verschil maakt: de juiste mix van menselijke en technische tools. Het eerste vertaalt zich in nauw overleg, het tweede voornamelijk in het efficiënt inzetten van onze CAT-tool.

Overleg bij de vertaling

Een case die we recent schetsten, is een schoolvoorbeeld van het belang van overleg. In dit geval bestond het overleg uit twee luiken: overleg met de klant daar waar de vertalers vragen hadden bij specifieke woordkeuzes, interpretaties of formuleringen, en overleg tussen de taalkundigen onderling om de Franstalige en Nederlandstalige vertaling consistent te maken.

De toegewezen projectmanager leidde alles in goede banen. De projectmanager centraliseerde de vragen die de vertalers hadden. Wanneer we intern geen sluitende oplossing konden vinden, koppelde de projectmanager terug naar de klant. De informatie die de projectmanager van de klant kreeg, gaf hij door aan de vertalers, die nadien in hun vertaling rekening konden houden met de verduidelijkingen.

Soms moet de projectmanager naar de klant toe verduidelijken hoe belangrijk een ogenschijnlijke detailvraag is om een degelijk eindproduct te garanderen. Ons aanspreekpunt bij de klant heeft namelijk zelden een taalkundige achtergrond. Interpretatie kan echter heel gevoelig liggen. En dan heb je best eens de klant aan de lijn, om twee of meer mogelijke interpretaties af te toetsen.

Zeker bij deze opdracht bleek dat onontbeerlijk. Het ging hier namelijk om teksten die vaak in puntjes en opsommingen uitgeschreven waren. Onze vertalers hadden dus weinig context om hun interpretatie te staven. Kortom, een goede verstandhouding met ons aanspreekpunt bij de klant heeft ook hier weer een groot verschil gemaakt.

Uiteindelijk zag de projectmanager er ook op toe dat beide vertalingen consistent waren. Pas dan konden ze opgeleverd worden. Bij deze marathon van 60 000 woorden maal twee (Nederlands en Frans) heeft de aanpak van Déesse ervoor gezorgd dat we – op een termijn van een dikke maand – bruikbare teksten konden afleveren voor de overlegpartners binnen de organisatie. Hoe vaak we intern ook vloeken over de ondoorgrondelijke wegen van SDL Trados Studio 2017, dit soort opdrachten bewijst nog maar eens dat onze state-of-the-art CAT-tool wel degelijk een meerwaarde is.

Efficiënt vertalen met een CAT-tool

Efficiënt werken met drie Excel-bestanden van om en bij de 15 MB, waar tal van herhalingen in staan, hoe doe je dat? Wanneer je aan een dergelijke opdracht begint, ben je maar al te dankbaar voor je CAT-tool. Die herkent namelijk alle herhalingen en suggereert ook vertalingen van passages die je vroeger al hebt vertaald, ook al gaat het niet om identiek dezelfde tekst (de zogenaamde fuzzy matches). Wanneer je dan van de klant of de revisor feedback krijgt over een passage die tientallen keren voorkomt, kun je de nodige aanpassingen veel efficiënter doorvoeren. De CAT-tool zal namelijk voorstellen om de wijzigingen overal waar nodig aan te brengen.

Aangezien er ook heel wat zinvolle woordenschat terugkeerde, die eigen is aan onze klant, hebben we onze termenbank aanzienlijk gespekt. Daar kun je elke term ook markeren als “eigen aan klant X”. Onze CAT-tool vermeldt te gepasten tijde ook steeds de voorkeursvertaling van termen die in onze termenbank staan. Best wel handig, ook voor toekomstige vertalingen, niet?

Het doeltreffend inzetten van die instrumenten heeft ons bij dit project toegelaten om met een bijzonder strakke levertermijn te werken. De klant kreeg graag de vertalingen voordat de meeste medewerkers hun welverdiende vakantie zouden inzetten. We hebben de deadline dankzij een goede organisatie gehaald! De functieomschrijvingen kunnen in het bedrijf verspreid worden, en iedereen zal het nodige materiaal hebben in zijn eigen taal wanneer het overleg hieromtrent vanaf september wordt gevoerd.

Geïntegreerde dienstverlening

Dat betekent evenwel niet dat we bij Déesse tevreden op onze lauweren kunnen rusten. Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers het overleg in hun eigen moedertaal kunnen voeren, zullen onze tolken de simultaanvertaling verzorgen. Ook zij kunnen putten uit de gemaakte vertalingen en de termenbank om zich voor te bereiden, zodat zij voor de vuist weg het gepaste woord vinden. Iedere deelnemer spreekt en luistert in zijn eigen taal, zodat de taal op zich geen struikelblok vormt. Afhankelijk van de groepsgrootte gebruiken we hiervoor tolkencabines (via een vaste partner) of een fluisterset (die we zelf kunnen aanleveren).

Deze opdracht is een schoolvoorbeeld van waar Déesse voor staat: goede communicatie die bijdraagt tot een beter wederzijds begrip en daardoor ook tot het welslagen van organisaties. We hebben onze ervaring met complexere projecten ruimschoots in de strijd mogen gooien. En daar genieten we van.

Van losse vertaling tot complexe projecten: allemaal een kolfje naar onze hand

Vanzelfsprekend schrijft niet elke vertaal- of tolkopdracht zich in zo’n grootscheeps project in. Niettemin houdt elke opdracht wel eigen uitdagingen in, die Déesse met zijn klanten aangaat. Dat gaat van de vertaling van commerciële vlotte tekst over het tolken van juridische opleidingen tot het vertalen van PowerPoint-presentaties, om maar enkele voorbeelden te citeren. Als er taalverschillen moeten worden overbrugd, hebben wij ook voor u een antwoord op maat.

Wilt u ook uw boodschap professioneel overbrengen, in welke taal dan ook? Hecht ook u belang aan wederzijds begrip, binnen uw organisatie of tussen uw organisatie en uw klanten en leveranciers? Dan kunt u bij ons rekenen op een gepersonaliseerde aanpak van uw vraag. Aarzelt u niet om contact op te nemen voor een offerte. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Marie Hélène de Cannière

Author: Marie Hélène de Cannière

Marie Hélène werkt bij Eloquentia als tolk, vertaalster en Business Developer. Ze heeft een Master in Vertaalkunde, een MBA in Marketing Management, een doctoraat in TEW en een postgraduaat conferentietolken.