Een vertaalopdracht om u tegen te zeggen

Juni, de zomer stond stilaan voor de deur, ook bij Déesse. De voorbije jaren was dit een periode waarin de vertaal- en tolkopdrachten net iets schaarser werden. De gelegenheid bij uitstek om enkele fundamentele zaken onder de loep te nemen. Een kans om onze administratie verder te stroomlijnen, interne afspraken bij te stellen, de marketing nieuw leven in te blazen, initiatieven voor het komende najaar in de steigers te zetten, enzovoort.

Maar de zomer 2017 breekt resoluut met deze traditie. Dit jaar kwam er namelijk een grote vertaalopdracht binnenrollen die gepaard ging met specifieke uitdagingen.

Wat hield de vertaalopdracht precies in?

Eén van onze klanten, een grote speler in de afvalverwerkingsmarkt met activiteiten in heel België, doet geregeld een beroep op onze diensten voor zowel vertaal- als tolkopdrachten, voornamelijk bij vergaderingen in het kader van het sociaal overleg. In samenwerking met een externe consultant ging het bedrijf de uitdaging aan om de interne functie-indeling te harmoniseren over de verschillende regio’s heen. Het bedrijf is in zijn huidige vorm immers het resultaat van een hele reeks overnames. Alle overgenomen bedrijven hadden hun eigen functieclassificatie. Hoog tijd, vond onze klant, om dat alles te stroomlijnen. In eerste instantie werden de functieomschrijvingen in het Engels uitgewerkt, de officiële voertaal van het bedrijf. Voor het overleg met de sociale partners bleek een Franstalige en een Nederlandstalige versie van de functieomschrijvingen echter onontbeerlijk.

Een fluitje van een cent? Of toch niet? Deze aanvraag had verschillende uitdagingen in petto voor Déesse.

De keuze van de vertalers en revisoren

Je zou kunnen denken dat Déesse “gewoon” de opdracht aan twee vertalers en twee revisoren zou toevertrouwen, die elk de combinatie Engels/Frans of Engels/Nederlands voor hun rekening zouden nemen. Maar deze aanpak zou niet het gewenste resultaat opgeleverd hebben. Voor onze klant was het immers van groot belang dat de consistentie tussen beide vertalingen gegarandeerd werd, met andere woorden, dat de minste nuances identiek zouden zijn in het Nederlands en in het Frans. Anders riskeerden ze om het overleg over de functieclassificatie te laten stranden door ongerijmdheden tussen beide versies. En dat kon niet de bedoeling zijn.

Gelukkig heeft Déesse het nodige talent in huis voor deze job. Onze medewerkers zijn niet alleen vertrouwd met de woordenschat van de klant in kwestie, maar ook met de algemene woordenschat van het sociaal overleg. Bovendien heeft Déesse samen met Social Dialogue Network de Tweetalige Woordenlijst voor het sociaal overleg aangelegd, die tot op zekere hoogte ook voor dit project kon worden ingezet (al vermeldt die geen Engelse equivalenten). Ook u kunt trouwens gratis op de onlineversie van de woordenlijst intekenen.

Dankzij de juiste vertalers en revisoren was een van de kwaliteitsdoelstellingen van dit project al veiliggesteld: een correcte vertaling van het Engels naar het Frans en het Nederlands. Er bleven echter nog twee hete hangijzers over: de afstemming van de woordenschat van de klant en de perfecte consistentie tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie. Voor deze twee uitdagingen deed Déesse een beroep op de aanpak die – naar onze bescheiden mening – in al onze opdrachten het verschil maakt: overleg.

Benieuwd hoe het verhaal verdergaat? Je leest het vervolg hier. Schrijf alvast in op onze nieuwsbrief om er geen enkele meer te missen!

Marie Hélène de Cannière

Author: Marie Hélène de Cannière

Marie Hélène werkt bij Eloquentia als tolk, vertaalster en Business Developer. Ze heeft een Master in Vertaalkunde, een MBA in Marketing Management, een doctoraat in TEW en een postgraduaat conferentietolken.