World Cleanup Day – even terugblikken

We kunnen wel zeggen dat de World Cleanup Day van afgelopen 15 september een groot succes was in België. Er werden immers 305 acties geregistreerd waar in totaal meer dan 35 000 mensen aan hebben deelgenomen. Het initiatief ontstond in Estland en is de grootste burgeractie ooit. Niet minder dan 150 landen namen er dit jaar aan deel.

En Déesse droeg ook z’n steentje bij! De vrijwilligers die een actie organiseerden in België, kregen Franse vertalingen van de hand van Déesse. Zo konden de organisatoren zowel Nederlandstaligen als Franstaligen warm maken voor het initiatief. Een snelle blik op de site van de World Cleanup Day leert ons dat er in het hele land talrijke acties op touw werden gezet. Het succes van dit initiatief reikt dus ver buiten Vlaanderen.

De medewerking van Déesse strookt eigenlijk volledig met de filosofie van ons vertaal- en tolkenbureau, namelijk dag na dag verzorgde vertalingen en vertolkingen leveren. De vrijwilligers van de World Cleanup Day bezorgden ons de Nederlandse teksten die gepubliceerd zouden worden op social media, op de site, in de pers, enzovoort. Daarna leverden wij hen op onze beurt de Franse vertaling. Een uitgelezen kans voor Déesse om zich sociaal te engageren in de strijd voor een schonere wereld.

In ons meertalig landje moesten de organisatoren van de World Cleanup Day het hoofd bieden aan deze meertaligheid; een heuse uitdaging die ook alle organisaties en bedrijven die actief zijn in het hele land moeten aangaan. Dat geldt misschien ook voor uw bedrijf? Voortaan kunt u ook de vruchten plukken van professioneel vertaal- en tolkwerk voor uw meertalige communicatie.

Ontdek onze aanpak en ons team op onze website of via deze korte video. U wilt ons een concreet project toevertrouwen? Wacht niet langer en contacteer ons voor een offerte op maat.

Marie Hélène de Cannière

Author: Marie Hélène de Cannière

Marie Hélène werkt bij Eloquentia als tolk, vertaalster en Business Developer. Ze heeft een Master in Vertaalkunde, een MBA in Marketing Management, een doctoraat in TEW en een postgraduaat conferentietolken.