Wat als… afstandstolken voor u de ideale oplossing was?

Om een vergadering of evenement succesvol te tolken, zijn niet alleen professionele tolken onontbeerlijk, maar ook de gepaste technische middelen. Als ervaren tolkenagentschap hebben we in dat opzicht al de meest uiteenlopende situaties meegemaakt: van de technisch best uitgeruste locatie tot de hoofdbreker om een haalbare oplossing voor te stellen. In dat laatste geval kunnen we gelukkig rekenen op de ervaring die we in huis hebben en op een sterke partner die meedenkt. Om u als klant de best mogelijke oplossing voor te stellen.

Dat we daarbij innovatieve benaderingen niet uit de weg gaan, bleek al eind 2012. Toen hebben we voor het eerst met afstandstolken gewerkt. Het was een leerrijke en positieve ervaring, waar u in onze blogpost van toen de details van kan nalezen.

Intussen heeft de techniek niet stilgestaan, uiteraard. Er zijn vandaag alweer meer mogelijkheden om afstandstolken in te schakelen. En toch is die benadering nog niet zo bekend op de markt.

Wat houdt afstandstolken precies in?

Eigenlijk zegt het woord afstandstolken precies waar het om gaat: de tolken werken vanop afstand. Dat betekent dat ze niet aanwezig zijn in de ruimte waar de spreker(s) aan het woord is/zijn. Ze volgen de vergadering of het evenement in realtime, maar vanop een andere locatie. Dit is een oplossing als de vergader- of evenementruimte niet toelaat om het nodige materiaal te installeren. Je hebt namelijk per cabine 5 m² nodig. Dat kan gewoonweg niet in eender welke ruimte.

Wat zijn de voordelen van afstandstolken?

Dat je tolken kan inschakelen op een locatie die daar eigenlijk niet voldoende ruimte voor biedt, is uiteraard het belangrijkste voordeel. Maar het afstandstolken biedt nog een niet te onderschatten voordeel: de verplaatsingen van de tolken worden beperkt. Dat heeft een economische, een praktische en vaak ook een ecologische impact, zeker als het gaat om tolken die – bijvoorbeeld vanwege een exotischere talencombinatie – van heinde en verre per vliegtuig moeten overkomen.

Wat met de kwaliteit van afstandstolken?

Verder werkt het afstandstolken precies zoals tolken ter plaatse: de tolken horen de sprekers meteen, tolken gelijktijdig en de toehoorders kunnen via hun koptelefoon afstemmen op de versie in hun eigen taal. Het komt er dan natuurlijk op aan om specialisten aan het werk te zetten, zoals in elke technische setting van belang is.

En wat is voor u de beste oplossing?

Bij Déesse leert onze jarenlange ervaring dat er geen standaardantwoord is op de vragen van onze klanten. We kunnen enkel efficiënt inspelen op de diversiteit van de aanvragen doordat we telkens met de klant overleggen en meedenken, en ook onze technische partner raadplegen.

Wat voor u de beste oplossing is? Laten we dat samen bekijken! Contacteer ons gerust voor een prijsofferte op maat.

Marie Hélène de Cannière

Author: Marie Hélène de Cannière

Marie Hélène werkt bij Eloquentia als tolk, vertaalster en Business Developer. Ze heeft een Master in Vertaalkunde, een MBA in Marketing Management, een doctoraat in TEW en een postgraduaat conferentietolken.