Meertalig sociaal overleg

Posted on 25 mei 201619 januari 2017Categories TolkenTags , ,

[Lisez notre traduction française ici.]

De sociale verkiezingen 2016 zijn achter de rug. Overal in België gonst het nu van de bedrijvigheid bij de hr-diensten van bedrijven die meer dan 50 werknemers tellen. De stemresultaten moeten worden geanalyseerd, de verkozenen moeten worden bekendgemaakt en het sociaal overleg in het kader van een comité voor de preventie en bescherming op het werk (cpbw of kortweg comité) en/of van een ondernemingsraad (or) moet worden opgestart. Geen gemakkelijke klus, aangezien de procedures heel strikt zijn en een hele goede communicatie vergen vanwege de directies. En laat net dat bij veel bedrijven jammer genoeg een heikel punt zijn. Des te meer wanneer die communicatie in meer dan één taal verloopt.

Elk bedrijf heeft zijn eigen geplogenheden en gebruiken, maar sociale verkiezingen kunnen wel een grote ommezwaai betekenen in ‘de manier van doen’. Als je als bedrijf een drempel overschrijdt (50 of 100 werknemers in dienst), dan moet je het sociaal overleg plots officialiseren in een comité of ondernemingsraad. Waar werknemers plots vertegenwoordigers hebben als spreekbuis en minder rechtstreeks contact hebben met het hogere management. En waar directies moeten spreken met diezelfde beperkte groep van werknemersafgevaardigden, die namens zijn basis spreekt. Het is vaak aanpassen aan die nieuwe vorm van sociaal overleg, wennen aan de procedures, wennen aan elkaar ook, maar alles staat of valt bij een vlotte (meertalige) communicatie.

Déesse biedt (nog) geen advies bij sociaal overleg an sich, maar helpt haar klanten om de meertaligheid van die vergaderingen in goede banen te leiden. De tolken van Déesse kennen immers het klappen van de zweep en worden vaak ingeschakeld om syndicale vergaderingen simultaan te tolken. Onderschat niet welke impact simultaantolken onrechtstreeks kunnen hebben op de kwaliteit van het sociaal overleg, wanneer niet iedereen in de vergadering elkaars taal voldoende machtig is. Met degelijke tolken die voor een correcte en vooral genuanceerde simultane vertolking zorgen van wat er is gezegd, vermijdt u dat afgevaardigden (zowel van de werkgeverszijde als van de werknemerszijde) verplicht in een andere taal dan hun moedertaal moeten spreken over soms gevoelige en soms explosieve onderwerpen en net daarom per ongeluk het overleg doen stranden. Door te investeren in een degelijke simultane vertolking van het sociaal overleg vermijdt u dat onderhandelingen afspringen wegens foute formuleringen of misverstanden die door onvoldoende talenkennis worden veroorzaakt. Schoenmaker, blijf bij je leest. Directies weten zeker en vast hoe ze hun bedrijf moeten leiden. Werknemers en hun afgevaardigden weten zeker en vast hoe ze hun respectievelijke baan goed moeten uitvoeren. Onze simultaantolken weten zeker en vast hoe ze uw woorden op dezelfde manier moeten laten overkomen in een andere taal.

 

De tolken van Déesse staan klaar om u vrijblijvend te adviseren. Onze contactgegevens staan onderaan de pagina.

 

 

 

Sociale verkiezingen 2016: wat met meertalige syndicale vergaderingen?

Posted on 4 mei 201521 november 2016Categories TolkenTags , , , ,

Is uw bedrijf een privé-onderneming met minstens 50 werknemers in 2015, dan bent u ertoe gehouden in 2016 sociale verkiezingen te organiseren. Bedrijven met 50 tot 100 werknemers moeten vanaf 2016 minstens een Comité voor preventie en bescherming op het werk, of CPBW, instellen. Telt uw bedrijf meer dan 100 werknemers, dan moet u na de sociale verkiezingen van 2016 een Ondernemingsraad of OR als extra orgaan voor syndicaal overleg op poten zetten.

Continue reading “Sociale verkiezingen 2016: wat met meertalige syndicale vergaderingen?”