Sociale verkiezingen 2016: wat met meertalige syndicale vergaderingen?

Is uw bedrijf een privé-onderneming met minstens 50 werknemers in 2015, dan bent u ertoe gehouden in 2016 sociale verkiezingen te organiseren. Bedrijven met 50 tot 100 werknemers moeten vanaf 2016 minstens een Comité voor preventie en bescherming op het werk, of CPBW, instellen. Telt uw bedrijf meer dan 100 werknemers, dan moet u na de sociale verkiezingen van 2016 een Ondernemingsraad of OR als extra orgaan voor syndicaal overleg op poten zetten.

Sociale verkiezingen: een zware voorbereiding

De procedure die moet leiden tot de sociale verkiezingen is voor vele bedrijven een administratieve lijdensweg. Na de verkiezingen is de druk echter nog niet van de ketel, want dan pas komt het echte werk: de maandelijkse onderhandelingen met de vakbonden. Hebt u enkel Nederlandstalige afgevaardigden, dan hebt u nog het voordeel dat iedereen in zijn eigen taal mag spreken en iedereen elkaar op die manier vlot begrijpt. Maar wat als u zowel Nederlandstalige als Franstalige afgevaardigden hebt, en/of als de directieleden zich niet vlot kunnen uitdrukken in de taal van de personeelsvertegenwoordiging? De sociale vrede staat of valt bij een goed sociaal overleg. Laat taal geen hindernis worden die het sociaal overleg in uw bedrijf kan doen verzanden.

 

Overlegorganen kosten geld

Ja, dergelijke overlegorganen zijn duur, zelfs zonder dat er simultaantolken – ook wel conferentietolken of cabinetolken genoemd – aan te pas komen. Vele bedrijven zien die uitgave echter als een investering in een goede werksfeer. En terecht. Maar waarom zou u de sfeer dan kapotmaken door geen tolken in te schakelen als dat nodig blijkt? Dan is de tijd die het directieteam en de personeelsafvaardiging in dergelijke bijeenkomsten steken, onherroepelijk verloren. Tolken betekenen dan wel bijkomende kosten, maar als u het goed aanpakt, dan verdient ook deze investering zich vlot dubbel en dik terug.

 

Welk voordeel haalt u uit simultaantolken?

Bovenstaand titeltje is ietwat misleidend, aangezien tolken meer dan één voordeel opleveren tijdens sociaal overleg.

 

Met tolken erbij kan iedereen zich uitdrukken in zijn moedertaal. Moet u het daarvoor doen, vraagt u zich nu waarschijnlijk af. Iedereen spreekt toch een woordje Frans of begrijpt die taal minstens? Jazeker. Alleen worden tijdens ondernemingsraden gevoelige kwesties aangekaart, die nuancering goed kunnen gebruiken. Niemand gaat graag om met sociale partners die bot zijn, of moet ik zeggen bot overkomen, omdat ze een taal spreken of moeten aanhoren die ze niet helemaal in de puntjes beheersen. Een foute woordkeuze, een klemtoon die niet op de juiste plaats wordt gelegd: onderhandelingen kunnen afspringen op misverstanden.

 

Tolken structureren de vergadering. Hoezo? Denkt u soms dat vergaderingen waar u aan deelneemt een ware kakofonie zijn? Spreekt iedereen door elkaar, onderbreekt de een de ander, en komt het daardoor nooit tot een goed gesprek? Welnu, dankzij tolken hebt u het ideale middel in de hand om de teugels van de vergadering strak in handen te houden. Tolken kunnen niet werken als iedereen door elkaar spreekt. Tolken kunnen niet werken als de een de ander onderbreekt. Zit u de vergadering voor, dan kunt u dat relevante argument aangrijpen om iedereen tot orde aan te manen.

 

Als u voor een meertalige groep komt te staan, dan leveren tolken ook heel wat goodwill op. Als u tolken inschakelt, dan zullen uw gesprekspartners u daar dankbaar voor zijn en inzien dat u wil dat het sociaal overleg slaagt. Neem de tolken weg en u zult zien hoe snel de sfeer zal verzuren door misverstanden. Elke vorm van overleg zal al snel in het slop komen te zitten. Met alle gevolgen vandien.

 

Conclusie: tolken, tolken, tolken

Bovenstaande puntjes zijn slechts de voornaamste voordelen die tolken bieden tijdens sociaal overleg. Bestaat de kans dat u volgend jaar na de sociale verkiezingen met een meertalige ondernemingsraad en/of cpbw zit, bel ons nu al om ook de vertolking te bespreken. Ook dit maakt deel uit van de voorbereiding van het sociaal overleg, al zullen vele consultancybedrijven en sociale secretariaten zich concentreren op het administratieve proces en dit over het hoofd zien. Schakel ook uw gebruikelijke vertaalbureau hier niet voor in. De kans is groot dat dat bureau uitsluitend bestaat uit vertalers en projectmanagers, en er geen enkele tolk werkt. Laat het organiseren van tolkopdrachten over aan tolken. Zij weten immers beter dan vertalers hoe je de vertolking van een vergadering tot een goed einde brengt.

 

Wees niet bang en bel of mail ons om dit vrijblijvend te bespreken. Met veel plezier geven we u degelijk advies waar u werkelijk iets mee kunt aanvangen. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

 

Sébastien Devogele

Author: Sébastien Devogele

Sébastien Devogele is een conferentietolk. Via deze blog houdt hij jullie graag op de hoogte.