Taalgebruik op websites: wordt u hierop afgerekend?

Taalgebruik op websites en niet-linguïsten

Wie dagelijks met talen jongleert voor het werk, kan wel eens uit het oog verliezen dat taalgebruik niet voor iedereen even afgeborsteld hoort te zijn. Door je beroep kun je een zwaar vertekend beeld van de werkelijkheid krijgen. Het is dan ook zinvol om je perceptie af en toe te toetsen aan de realiteit. Dat dacht ook freelance vertaalster Miet Ooms toen ze besliste om via een onderzoek te weten te komen hoe belangrijk taal is op websites. De centrale vraag in haar onderzoek: heeft Jan met de pet een boodschap aan afgeborstelde taal op websites, of kijkt hij nietsvermoedend over en door taalfouten heen?

Veel boeiender kan het voor mij niet worden: ik ben een taalfanaat, een marketeer én een onderzoeker. Dit initiatief verbindt mijn drie professionele passies. Ik greep dan ook de gelegenheid aan om samen met Miet de aanpak en de resultaten te bekijken, in aanloop naar haar presentatie op de Taalconferentie van GentVertaalt van 7 oktober. Toegegeven, ik kwam er een beetje als de cavalerie bij: het zware werk had Miet Ooms reeds geleverd.

Taal speelt wel degelijk een rol

Opvallend genoeg bleek uit haar onderzoek dat taalgebruik op websites toch wel bij veel mensen een indruk nalaat. Surfers spotten taalfouten. Ze hebben een zeker mededogen voor die ene steek die iedereen mag laten vallen, maar een veelvoud aan taalfouten irriteert hen. Erger nog: ze wantrouwen websites waarvan de taal eerder aan machinevertaling doet denken dan aan professionele redactie of vertaling.

Ook al probeerde Miet Ooms verschillen te ontdekken tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, of volgens leeftijdsgroepen, die waren moeilijk hard te maken door de beperkte steekproef. Tendensen geven wel een idee voor later onderzoek:

  • Momenteel lijken oudere websitebezoekers kritischer te staan tegenover taalfouten dan jongere websitebezoekers. Toch merken beide groepen taalfouten op.
  • Mannen lijken minder kritisch ten opzichte van pagina’s die taalfouten bevatten dan vrouwen.

Dit soort tendensen is evenwel niet eigen aan websites, maar tonen zich ook in andere contexten. Zo vindt u bijvoorbeeld een overzicht van onderzoek naar de invloed van sekse op taalgebruik en taalattitudes in de scriptie van Jolien Toye (p. 72 e.v.).

Kortom, zoals zo vaak blijven er na het onderzoek van Miet Ooms nog heel wat vragen hangen. Het roept zelfs nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld: wat betekent dit concreet voor uw product of merk, als die een specifieke doelgroep voor ogen heeft? Het kan boeiende informatie opleveren. Ergens denk ik dat vooral de onderzoekster in mij hier haar hartje aan zou ophalen.

Correct taalgebruik legt u geen windeieren

Finaal tonen de resultaten nu al duidelijk dat bedrijven er alle belang bij hebben om op hun website niet alleen de lay-out en het beeldmateriaal te verzorgen, maar zeker ook de taal. Als u uw klanten en prospecten dan ook nog in verschillende talen wil onthalen op die virtuele plek, dan is het natuurlijk zaak om in elke taal even verzorgd over te komen. Een professionele partner hiervoor onder de arm nemen, zal u geen windeieren leggen. Welke ervaring wij bij Déesse hebben hiermee, leest u in een ander blogartikel.

Marie Hélène de Cannière

Author: Marie Hélène de Cannière

Marie Hélène werkt bij Eloquentia als tolk, vertaalster en Business Developer. Ze heeft een Master in Vertaalkunde, een MBA in Marketing Management, een doctoraat in TEW en een postgraduaat conferentietolken.