Wanneer is een halve dag een halve dag?

[Lisez notre traduction française ici.]

 

Veel (potentiële) klanten die tolken willen inhuren, zijn vaak verward over de manier waarop het tarief van conferentietolken bepaald wordt. Met name het principe van de ‘halve dagen’ is soms wat schimmig. Wanneer is een halve dag nu een halve dag? Ik verduidelijk graag de aanpak van Déesse.

De theorie

De achterliggende gedachte is dat standaard voor elke opdracht een volledige dag aangerekend wordt, tenzij de omstandigheden het toelaten om – indien er een tweede aanvraag voor dezelfde dag binnenkomt – twee opdrachten van een halve dag te combineren. Dus: met de ene ‘halve dag’ zou een tolk nog in staat moeten zijn om daar een tweede ‘halve dag’ aan te breien. Deze omschrijving is nogal abstract, maar een paar voorbeelden maken het alvast een pak duidelijker. Een halvedagtarief kan wel niet voor eender welke taal worden aangeboden. Voor talen zoals het Tsjechisch betaalt een klant standaard een volledige dag. Andere, meer courante talen, werken wel met tarieven voor halve dagen.

Alles vanuit Brussel

Eerst en vooral moet u er rekening mee houden dat we er steeds vanuit gaan dat tolken in Brussel gebaseerd zijn en in Brussel werken. Zo betaalt u geen verplaatsingsvergoeding voor opdrachten die in het Brusselse plaatsvinden (tenzij we tolken uit het buitenland naar België moeten halen) en beoordelen we steeds of een mogelijke ‘halve dag’ gecombineerd kan worden met een andere ‘halve dag’ in Brussel.

Opdrachten combineren, hoe werkt dat?

Het is niet altijd gemakkelijk om aan klanten uit te leggen dat we een hele dag aanrekenen voor wat in hun perceptie niet eens een halve dag werk is, maar de logica die erachter schuilt, is wel helder en sluitend. Het is niet omdat we maar twee uur tolken van 12.00 tot 14.00 uur, dat we daarom maar twee uur kunnen aanrekenen. Er komt immers in de eerste plaats nog verplaatsingstijd en voorbereiding aan te pas. Die twee uur worden zo algauw vier, vijf uur in werkelijkheid. Dat is strikt genomen al meer dan een halve dag, die sowieso maximum vier uur aanwezigheid omvat. Bovendien zou geen enkele tolk voor die opdracht kiezen mochten maar twee uur uitbetaald worden. Elders werken ze dan misschien wel langer, maar worden ze dan ook voor een volledige dag uitbetaald.

Ik zei het hierboven al, in principe wordt enkel een halve dag aangerekend als het mogelijk zou zijn om die ene halve dag te combineren met een tweede halve dag. In dat opzicht zou een ochtendvergadering niet mogen uitlopen na 12.30 uur of 13.00 uur, zodat we netjes op tijd kunnen zijn voor een tweede opdracht vanaf 13.30 of 14.00 uur. En u raadt het al: een namiddagvergadering die als halve dag wordt beschouwd, kan dan moeilijk veel vroeger dan om 13.30 uur beginnen.

Van De Panne tot Athus

Onthoud dat we steeds vanuit Brussel redeneren. Een vergadering van 9.00 tot 13.00 uur in De Panne kan moeilijk beschouwd worden als een halve dag, want een tolk kan nooit om 13.30 of 14.00 uur operationeel zijn in Brussel voor een tweede vergadering. Zo’n vergadering wordt meteen als een hele dag beschouwd. Bovendien wordt voor een opdracht in De Panne een verplaatsingsvergoeding aangerekend, berekend vanaf Brussel, maar dat terzijde. Stel nu dat diezelfde vergadering afgesloten wordt om 11.30 uur, dan wordt een halvedagtarief wél verdedigbaar.

Op naar Brussel

Voorbeeld twee: u organiseert een conferentie in Vilvoorde vanaf 14.30 uur. In zo’n geval kunt u aanspraak maken op een halvedagtarief voor talen zoals het Frans, het Engels of het Spaans. Onze tolken kunnen dan inderdaad hun werkdag starten met een andere vergadering, elders in Brussel, tot bijvoorbeeld 13.00 uur, om dan op tijd aan te komen voor hun tweede opdracht in Vilvoorde. Voor zo’n opdracht zouden bovendien geen verplaatsingskosten aangerekend worden.

Om zeker te zijn: vraag het na

In een notendop:

  • Een halvedagtarief is een gunst die in sommige gevallen kan worden aangeboden
  • Een halve dag moet gecombineerd kunnen worden met een tweede halve dag in Brussel
  • Een ochtend duurt maximaal tot 13 uur
  • Een namiddag kan pas starten om 14 uur, uitzonderlijk om 13.30 uur

Hopelijk is bovenstaande uitleg duidelijk. Maar wilt u echt zeker zijn, leg ons dan gewoonweg uw situatie voor. Onze adviestolken kunnen u inlichten over de exacte kosten van de vertolking van uw evenement.

 

 

 

Sébastien Devogele

Author: Sébastien Devogele

Sébastien Devogele is een conferentietolk. Via deze blog houdt hij jullie graag op de hoogte.