Zowel vertalers als tolken zetten een boodschap om van de ene taal in de andere. Op die manier drukt de spreker of auteur zich in zijn moedertaal uit, en de lezer of de toehoorder leest of luistert ook in zijn moedertaal. Vertalers en tolken slaan dus een brug tussen die twee talen. Bij een schriftelijke boodschap spreken we van vertalen, bij een mondelinge van tolken.

In beide gevallen maken we in ons vakjargon het onderscheid tussen de brontaal en de doeltaal. De brontaal is de oorspronkelijk taal, die van de spreker of auteur. Van daaruit vertrekt de vertaler of tolk. De doeltaal is de taal waarin hij uw tekst zal reproduceren.

Wilt u een offerte vragen? Dan leest u hier hoe dat bij Eloquentia in zijn werk gaat voor tolkopdrachten of vertaalwerk.

Wilt u een complex project bespreken, waar verschillende bron- en/of doeltalen een rol spelen, waar vertaal– en tolkwerk aan te pas komt, waarvoor u een tolkencabine of fluisterset wenst te huren? Stuur ons een mail of bel ons gerust op (+32 (0) 472 76 54 55).