Sébastien Devogele

Sébastien Devogele is congrestolk en bestuurder van Eloquentia. Eloquentia is een tolk- en vertaalbureau dat voornamelijk actief is in de sector van de human resources. Eloquentia is ook een erkend trainingscentrum van SDL, de ontwikkelaar van onder andere Trados Studio, Multiterm, Passolo en GroupShare.
Sébastien is actief op de internationale vrije markt en werkt voor bedrijven in uiteenlopende sectoren en verschillende Belgische overheidsinstellingen zoals de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zijn werktalen zijn het Nederlands (A), het Frans (B) en het Spaans (C).

Hij is ook praktijkassistent aan de Universiteit Gent. In het Postgraduaat Dutch & Translation geeft hij een tolkinitiatie Frans-Spaans aan Erasmusstudenten en in het Postgraduaat Conferentietolken leidt hij aanstormend talent op in het consecutief en simultaan tolken van het Spaans naar het Nederlands.

Sébastien zet zich ook in voor een professionelere sector. Hij stond in 2013 samen met twee collega-vertalers aan de wieg van GentVertaalt, een informele organisatie die ijvert voor een betere samenwerking tussen vertalers en tolken. Verder is hij sinds de zomer van 2020 lid van de Raad van Bestuur van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, de Belgische nationale beroepsfederatie voor onze sector.

Elke tolk- of vertaalopdracht die hem wordt toevertrouwd, is dus in veilige handen. Wilt u een mogelijke opdracht vrijblijvend met hem bespreken? Bel hem dan gerust even op: +32 472 76 54 55.

Wilt u alvast een offerte vragen? Lees dan hier hoe dat bij Eloquentia in zijn werk gaat.