Een goede consecutieve vertolking staat of valt bij een degelijke notitietechniek. Hoewel de principes van de notitietechniek schimmig lijken, kunnen ze vrij snel worden aangeleerd.

Om het nijpend tekort aan beknopte opleidingen op te vangen, organiseert Déesse voor sociaal tolken regelmatig opleidingen over notitietechniek.

Onder andere volgende punten worden behandeld:

  • Wat is het nut en het belang van een goede notitietechniek?
  • Hoe bouw ik mijn notities op?
  • Wat noteer ik en wat niet?
  • Hoe noteer ik?
  • Welke taal en welke symbolen kan ik gebruiken voor het noteren?

De theorie wordt onderbouwd aan de hand van sprekende voorbeelden.

Vraag vrijblijvend via e-mail of ons contactformulier de brochure “Workshop notitietechniek” aan.

Geef een antwoord