Een vertaling is, strikt genomen, een nauwkeurige omzetting van een geschreven tekst in een andere taal. In de praktijk gaat het om verschillende culturen die op elkaar afgestemd worden met het oog op een goed begrip tussen verschillende partijen met elk hun achtergrond.

Heel wat bedrijven, overheden of particulieren hebben wel vaker een vertaling nodig, wanneer ze hun website in een nieuw kleedje stoppen, verslagen moeten overmaken aan collega’s uit andere landen, of een contract wensen af te sluiten met een buitenlandse werknemer of leverancier.

Vertaling is niet weg te slaan uit ons dagelijkse leven. Kies daarom voor zekerheid en degelijkheid, en ga voor een professionele vertaling.