Behalve in specifieke situaties zoals informele, kleine vergaderingen, hebben uw tolken een tolkcabine nodig om te kunnen werken. Dankzij de totaalservice van vertaalbureau Eloquentia kan u zich ook tot ons richten voor het huren van dergelijke cabines.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de tolkenkoffer niet gewoon ‘een goedkoop alternatief’ voor de tolkencabine. De tolkcabine heeft haar eigen voor- en nadelen, net zoals de tolkenkoffer.

Hoe maakt u dan de juiste keuze? Zonder de raad van adviestolken in de weg te willen staan, volgt hier een kleine gids om uw keuze te vergemakkelijken. Als een of meerdere van de onderstaande stellingen van toepassing zijn op uw bijeenkomst, kiest u best voor een tolkcabine.

  • Het publiek bestaat uit meer dan 15 personen
  • Er worden meer dan twee talen gesproken tijdens de vergadering of conferentie
  • Het is een formele gelegenheid of een bijeenkomst van hoog niveau
  • De vergadering wordt in één enkele zaal gehouden; het publiek hoeft zich niet te verplaatsen.
  • Het thema van de bijeenkomst is technisch, juridisch of wetenschappelijk van aard

Als u niet zeker bent van uw keuze, werkt u best samen met een vertaalbureau dat geleid wordt door conferentietolken. Onze adviestolken zullen u met plezier begeleiden tijdens een voorafgaand gesprek. Als u dat wenst, kunnen wij na dat gesprek een sluitende offerte opmaken voor de vertolking van uw evenement. Eloquentia zorgt voor een professionele begeleiding van a tot z.

Eloquentia is in de eerste plaats een tolkagentschap, in tegenstelling tot vele vertaalbureaus die gespecialiseerd zijn in schriftelijke vertalingen en vertolkingen aanbieden zonder over de nodige knowhow te beschikken. Onze eigen tolken zijn dagelijks in de weer op allerhande conferenties en vergaderingen. Vertrouw op hun ervaring om de vertolking van uw evenement tot een goed eind te brengen.

Mail of bel ons gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.