De overheid hecht steeds meer belang aan de veiligheid op het werk. Via de zogenaamde CBPW’s (Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk) wil de overheid een contactmoment inlassen tussen vakbonden en werkgever, om de veiligheid in het bedrijf te bespreken en zo veel mogelijk te bevorderen.

Als de werknemersvertegenwoordiging in uw bedrijf bestaat uit zowel Nederlands- als Franstaligen, hebt u wellicht al het verzoek gekregen om te voorzien in de simultane vertaling van de vergadering. De tolken van Déesse kunnen u daarbij helpen.

Waarom zou u tolken inschakelen voor uw CPBW’s?

Wel, we kunnen meteen een paar redenen bedenken. Als iedereen in zijn eigen taal kan spreken, zal hij zich beter kunnen uitdrukken en de juiste nuances kunnen leggen. We weten allemaal dat tijdens dergelijke vergaderingen het dikwijls op nuances aankomt. Aangezien tolken die nuances correct kunnen omzetten naar de andere taal, wordt verzekerd dat de vertegenwoordigers die een andere taal spreken, deze nuances begrijpen zoals ze door de spreker bedoeld zijn. Het hoeft niet gezegd dat een vlotte communicatie met de vakbonden bevorderlijk is voor de veiligheid en voor de sociale vrede binnen het bedrijf.

“Maar dat kunnen we toch ook zelf?”

Misschien hebt u al geprobeerd om zelf elke interventie van elke spreker kort samen te vatten in de andere taal, zodat iedereen mee is. Laat u echter niet misleiden: de boodschap zal ooit ongetwijfeld niet aankomen zoals hij bedoeld is. In sommige situaties kan dat het vuur aan de lont zetten, met alle gevolgen van dien: het overleg wordt stilgelegd en de relaties tussen directie en vakbonden raken verzuurd. Waarom? Omdat de communicatie niet vlot verloopt. Tolken verhelpen dit probleem.

Test het uit

Een goede communicatie tussen vakbonden en directie is van vitaal belang voor een bedrijf. Neem het zekere voor het onzekere en laat u voor de vertolking van uw vergaderingen begeleiden door Vertaalbureau Déesse. Bel ons gerust op of stuur ons een mailtje om dit vrijblijvend te bespreken. We staan u met veel plezier te woord. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.