Déesse ijvert voor professionalisme van vertalers en tolken

Sébastien Devogele, oprichter van Déesse, is begaan met de professionalisering van vertalers en tolken. In de zwaar concurrentiële vertaal- en tolkmarkt moeten zowel de kwaliteit als de efficiëntie van de dienstverlening permanent bewaakt worden. Ook al werken de meeste vertalers en tot op zekere hoogte ook tolken vrij geïsoleerd, toch hoeven ze niet telkens opnieuw het warme water uit te vinden, vinden we bij Déesse. Vertalers en tolken kunnen leren van elkaar en zo hun dienstverlening naar een hoger niveau krikken. Dat motiveert Sébastien Devogele, als manager van Déesse, om te investeren in specifieke initiatieven.

Zo nam hij in 2013 samen met collega’s Tom Van Cleempoel en Mick De Meyer het voortouw voor GentVertaalt, een informeel netwerk dat vertalers en tolken bijeenbrengt om samen te werken, bij te leren en te kletsen.

Eind 2016 lanceerde Déesse de Déesse Academy, een opleidingsverstrekker voor professionele vertalers en tolken. De Déesse Academy biedt inhoudelijke trainingen aan, maar helpt freelancers en vertaalbureaus ook om hun bedrijfsvoering professioneler aan te pakken. De Déesse Academy gaat daarbij op zoek naar doorgewinterde trainers die de kennis van hun vakgebied combineren met aandacht voor de eigenheden van het beroep van tolk en vertaler.

Tenslotte levert Sébastien als praktijkassistent aan de UGent een structurele bijdrage aan de opleiding van conferentietolken en zetelt hij als voorzitter of assessor in Belgische en Nederlandse jury’s die tolken certificeren.